שיש אוניקס
שיש ממשטח אבן אשר היה קיים עוד מתקופת מצרים העתיקה ועד האצטקים הקודמים